Prislister

Prisliste enkel seremoni

Priseksempel enkel seremoni

Avgiftspliktig (priser ink. mva.):

Kiste, Toten 4 med utstyr og svøp. Alternativ enkel kiste kr. 4.300,- Kr. 9.200,-
Dødsannonse, en spalte Ca. Kr. 1.875,-
Salmehefter/program 50 stk. Salmebok i kirken 0,- Kr. 1.600,-
Kirkepynting med lys og utstyr Kr. 2.250,-
Administrasjonsgebyr Kr. 575,-
Kistedekorasjon 3 roser med skrevet sløyfe Kr. 300,-
Kistedekorasjon fra kr. 2.000,- til kr. 6.000,- Kr.
Minnestund/servering Kr.
Trekors med navneplate Kr. 850,-

Avgiftsfritt: 

Nedlegging i kiste Kr. 1.800,-
Båretransport, egenandel (ved 20 km el. lenger fra dødssted til grav). Ellers regnes transportkostnadene ut fra avstand og tid. Kr. 2.399,-
Assistanse under seremonien 2.500,- Kr.
Visning dag kr. 500,-, visning kveld/helg kr. 1.200,- Kr.
Festeavgift til Sortland kommune 600,- Kr.
Graveavgift til Sortland kommune for utenbygds 2.500,- Kr.
(Minnealbum med bilder fra seremonien kr.675,-)  Minnepenn med bilder Kr.

0,-

Byråets honorar Kr. 2.500,-
Sum Kr. 23.349,-

Nøyaktig prisoverslag gis på forespørsel. Prisene gjelder fra 01.01.18.

Prisliste påkostet seremoni

Avgiftspliktig (priser ink. mva.):

Kiste, Diamant 32 rød, hvit el sort høyglans Kr. 28.000,-
Dødsannonse, 2 spalter Ca. Kr. 3.125,-
Salmehefter/program 50 stk Kr. 1.600,-
Kirkepynting, med lys og utstyr Kr. 2.250,-
Administrasjonsgebyr Kr. 575,-
Kistedekorasjon fra Kr. 2.000,- til Kr. 6.000,- Kr. 6.000,-
Minnestund/ servering/ diverse tilbud Kr.
Trekors Kr. 850,-

Avgiftsfritt:

Nedlegging i kiste Kr. 1.800,-
Båretransport, egenandel (ved 20 km el. lenger fra dødssted til grav). Ellers regnes transportkost. ut fra avstand og tid. Kr. 2.399,-
Assistanse under seremonien, 2 eller flere assistenter Kr. 3.500,-
Visning, dag Kr. 500,-, visning kveld/helg kr. 1.200,- Kr. 1.200,-
Festeavgift til Sortland kommune 600,- Kr.
Graveavgift til Sortland kommune for utenbygds 2.500,- Kr.
Solist Ca. Kr. 1.500,-
Minnebok med bilder fra seremonien Kr. 675,-
Byråets honorar Kr. 2.500,-
Sum Kr. 55.524,-

Nøyaktig prisoverslag gis på forespørsel. Prisene gjelder fra 01.01.18.

Prisliste gravferd

Tjeneste Min. Maks.
Kiste inklusiv svøp og utstyr Basic 64* – Diamant høyglans* Kr. 4.300,- 28.000,-
Stell og nedlegging i kiste Kr. 1.800,- 1.800,-
Bringing av den døde på båre/kiste fra dødsstedet til Røde kors Kr. 2.200,- 5.400,-
Transport av den døde til seremonisted (kirke/kapell, etc.) Kr. 1.500,- 4.800,-
Transport av utstyr/mannskap til seremoni (kirke/kapell, etc.) Kr. 0,- 0,-
Assistanse ved gravferdsseremonien (kapell/ kirke/ seremonirom) Kr. 0,- 3.500,-
Dødsannonse i Bladet Vesterålen* Kr. 1.875,- 3.500,-
Kirkepynting med stativer, utstyr og lys* Kr. 2.250,- 3.125,-
50 programmer til seremonien (sanghefter) – (kirkens salmebøker kan fritt brukes kr 0,-)* Kr. 0,- 1.600,-
Kistedekorasjon på kisten med bånd* Kr. 300,- 6.000,-
Byråets avgiftsfrie honorar Kr. 2.500,- 3.500,-
Kors med navnplate* Kr. 850,-
Sum kostnad for minimum- og maksimumspris Kr. 17.575,- 61.225,-

Mva er inkludert i poster merket med *

Vi gjør oppmerksom på at hverken minimumspriser eller maksismumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd.

Mannskapspriser

Vår timepris på alle tjenester pr. mann Kr. 750,-
Mannskapspris pr. time ved overføring av kiste, 1 mann Kr. 750,-
Mannskapspris pr. time ved overføring av kiste, sjåfør og assistent Kr. 1.500,-
Nedlegging i kiste Kr. 1.800,-
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 1 assistent Kr. 2.500,-
Assistanse ved bisettelse/begravelse, 2 assistenter eller flere Kr. 3.500,-
Bærere, ved behov for innleide, pr. stk. Kr. 750,-
Visning, dag Kr. 500,-
Visning, kveld og helg Kr. 1.200,-

Transportkostnader

Startgrunnlag bårebil Kr. 1.200,-
Mannskapskostnad pr. time Kr. 750,-
Kostnad pr. kilometer Kr. 25,-
Henting/bringing Sortland – Hurtigrute, natt Kr. 4.800,-
Henting/bringing Sortland – Hurtigrute, dag Kr. 3.300,-
Henting i instutisjoner på Sortland Kr. 2.700,-
Bårebil, begravelsesdag – minstepris Kr. 1.500,-
Ved transport av avdøde fra dødssted til grav (i hjemkommune) som overstiger 20 km dekker NAV transportutgiftene utenom egenandel på kr. 2.399 kr. Vi er behjelpelig med søknaden.
Flyfrakt (be om pris)
Sinkkiste (be om pris)
Flylem med overtrekk og stropper Kr. 2.750,-
Utvendig kistepose ved flyfrakt (påbudt) be om pris
Mva. er inkludert.

Priser musikk – solistinnslag – sermonielle tjenester

Orgellakkompagnement (gratis) Kr. 0,-
Orgelsolo (gratis) preludium – postludium Kr. 0,-
Solister, sang/instrumenter              1.500,- – 4.500,- Kr.

Byårets honorarer

Administrasjonskostnader inkl. mva. Kr. 575,-
Vårt honorar, avgiftsfritt Kr. 2.500,-

Kommunale avgifter, gebyrer

Festeavgift, Sortland kommune Kr. 600,-
Graveavgift, Sortland kommune, for utenbys (kommunens innbyggere, gratis) Kr. 2.500,-
Kremasjonsavgift, Harstad Krematorium Kr. 6.000,-
Human-Etisk Forbund, ikke medlemmer, gebyr for bistand (HEF’s prisliste). Kr. 4.500,-
Last ned prislister: