Hjelp ved dødsfall

Når ett menneske dør, blir livet forandret for mange. Det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre når et dødsfall har funnet sted og forandringen vil være størst for deg og dine nærmeste. Det er mye som må gjøres, mange som må varsles og en begravelse som må planlegges. Når vi blir kontaktet så avtaler vi å hente avdøde, noen foretrekker at man venter litt, mens andre vil at vi skal hente med engang, dette er noe vi blir enig om. Det vil være litt forskjell her ut ifra om avdøde døde i hjemmet, sykehus eller på institusjon. Vi vil avtale en samtale for og planlegge seremonien/begravelsen. Denne samtalen kan finne sted hjemme hos pårørende eller i byråets lokaler, i enkelte tilfeller så vil også denne samtalen foregå via telefon og epost hvis det er mest hensiktsmessig. En slik samtale vil inneholde opplysninger om det som skal meldes til kirkekontor, det offentlige, andre trossamfunn, og det som eller må ordens som sanger og blomster. Vi avtaler tid og sted for seremonien, ordne med gravsted eller kremasjon og sende inn alle nødvendige papirer. Når du/dere tar kontakt gjør vi vårt ytterste for å komme deg/dere etterlatte i møte. Vi tilrettelegger for deres individuelle behov og ønsker. Vår lange erfaring og lokalkunnskap er til god hjelp når du skal treffe dine valg om hvordan begravelsen skal gjennomføres. For mange oppleves det godt og få hjelp i denne situasjonen.

Melding om dødsfall:

Ved dødsfall skal det sendes inn ett skjema til lensmannskontoret, som deretter underretter de andre offentlige instanser. Hvis det er behov for bistand fra advokat når det gjelder skifte, arv eller andre juridiske spørsmål så har vi inngått ett samarbeid med Advokatfirmaet Finn på Sortland. Se og last ned avtaledokument.

Vi avtaler med prest angående begravelsens tidspunkt, vi sender da inn melding om dødsfallet til menighets/kirkekontoret, og gravplass vil bli ordnet. Etterlatte må selv sende melding om dødsfallet til:

 

  • Bank og forsikringsselskap.
  • Postverket
  • Telefonselskap
  • NRK Lisenskontor
  • E-verket
  • Tannlege/fastlege
  • Borettslag/ husvert
  • Biltilsynet
  • Abonnementsaviser/tidsskrifter
  • Foreninger