Dødsannonse

Dødsfall kunngjøres gjennom en dødsan­nonse i en eller flere aviser/nettaviser. Dødsan­nonsen kan rykkes inn så snart tid og sted for seremo­nien er bestemt. Vi er behjel­pelig med utfor­ming og oversen­delse av annonsen.

Last ned annonsemaler

Last ned forslag til minneord